Politica Confidentialitate

Versiune 25.03.2023

 

Bine ai venit pe fotozone.ro! Îți mulțumim că ne vizitezi!

Această Politică de Confidențialitate descrie categoriile de date cu caracter personal prelucrate, cum sunt acestea utilizate și în ce scopuri, care sunt drepturile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care puteți gestiona și controla utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”), în contextul utilizării website-ului  www.fotozone.ro, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Dorim să vă asigurăm că noi colectăm și procesăm datele cu caracter personal ale clienților, ale potențialilor clienți, ale vizitatorilor website-ului  www.fotozone.ro și ale destinatarilor buletinelor informative și comunicărilor comerciale în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Această Politică de Confidențialitate, împreună cu Termenii și Condițiile, stabilesc bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web www.fotozone.ro, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail sau a altor metode offline. Nu prelucrăm datele cu caracter personal ale minorilor.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Daca aveti orice intrebare referitoare la modul in care prelucram datele dvs. cu caracter personal, ne puteti oricand contacta la adresa de email office@fotozone.ro.

 Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

În general, colectăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le oferiți în mod direct, astfel încât dvs. dețineți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o furnizați.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de email, numar de telefon,

Nu prelucrăm date cu caracter sensibil, respectiv date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate, date genetice sau biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală și nici date referitoare la condamnări penale şi infracţiuni.

 Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele mai sus menționate pentru executarea contractul de prestări servicii la care dvs sunteți parte în vederea furnizării pachetului de servicii solicitat de dvs., pentru executarea obligațiilor noastre în temeiul contractului (de exemplu pentru efectuarea unor plăți sau facturare), pentru a putea lua legătura cu noi prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, pentru a menține securitatea site-ului și evitarea unor potențiale cazuri de frauda, pentru îmbunătățirea experienței dvs pe site-ul nostru, dar și dezvoltarea și optimizarea serviciilor noastre, pentru transmiterea de comunicări în legătură cu serviciile noastre sau executarea contractului sau pentru transmiterea de informări de marketing sau promoționale privind produsele și serviciile noastre.

FotoZone nu utilizează procese decizionale automate pentru prelucrarea datelor dvs, incluzand crearea de profiluri.

Temeiurile legale 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

  • executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;
  • îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revine Operatorului de Date;
  • în interesul legitim urmărit de Operatorului de Date, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dvs.: atunci când colectăm date prin intermediul utilizării cookie-urilor le prelucrăm pentru a menține securitatea site-ului și pentru a evita potențiale cazuri de frauda, pentru a îmbunătăți experiența dvs pe site-ul nostru, dar și pentru a ajuta la optimizarea serviciilor și dezvoltarea afacerii noastre, pentru realizarea statisticilor, monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web, pentru a ne proteja drepturile și interesele în eventualitatea unor dispute legale;
  • consimțământul dvs.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal angajaților noștri care au o nevoie de a le accesa pentru angajarea, menținerea și îmbunățățirea relației cu dvs. sau pentru prestarea serviciilor noastre la solicitarea dvs,

De asemenea, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra urmatoarelor categorii de destinatari:

  1. partenerilor de afaceri cu care colaboram;
  2. furnizorilor de servicii de curierat;
  3. furnizorilor de servicii de plata/bancare;
  4. furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
  5. furnizorilor de servicii IT;
  6. autoritatilor publice.

 

Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

 Transferul de date cu caracter personal în alte țări

În prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, este posibil sa transferam anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entitati localizate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie in scopul de a va proteja drepturile si interesele. Transferurile catre furnizorii de servicii si alte parti terte vor fi intotdeauna protejate prin angajamente contractuale si, dupa caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana.

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Nu am vandut, nu vindem si nu vom vinde niciodata datele tale catre terte parti. Oferim servicii care se bazeaza pe increderea clientilor si a potentialilor clienti, iar siguranta datelor personale este esentiala in acest proces.

 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe toată perioada executării contractului la care dvs sunteti parte, cât și după încetarea acestuia, pentru o perioada de 3 ani. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau contractuale sau pentru a formula, exercita sau sustine apărări în legătură cu exercitarea drepturilor noastre legale. Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare conform scopurilor mai sus mentionate, datele cu caracter personal vor fi șterse în condiții de siguranță.

 Drepturile dumneavoastră

În legatură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Persoanele vizate au dreptul de a fi informate cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzand, in special, informatii cu privire la: datele de contact ale Operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrarii, interesul legitim, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, drepturile pe care persoana vizata le are in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces. Persoanele vizate pot solicita confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Operator, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. Pe baza de solicitare, Operatorul va elibera si o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare. Puteti obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”). In situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), persoanele vizate pot obtine stergerea respectivelor date.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci se opteaza pentru restrictionarea acestora).

Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal. Persoanele vizate se pot opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii (inclusiv crearii de profiluri) intemeiate pe interesul legitim al Operatorului sau in exercitiul unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit Operatorul.

Dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat si se poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre persoanele vizate catre Operator, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul.

Dreptul de a depune plangere. Persoanele vizate pot depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operator, in cazul in care drepturile acestora cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunt incalcate. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (”ANSPDCP”).

Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. In cazul in care Operatorul ia decizii automate in legatura cu datele dvs. cu caracter personal, puteti (i) obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (iii) obtine explicatii cu privire la decizia luata si (iv) contesta respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne adresați o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@fotozone.ro .

Operatorul va trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând a fi informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii dvs.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la ANSPDCP, datele de contact sunt:

Website: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania.

 Modificări la această Politică de Confidențialitate

În eventualitatea în care vor interveni modificări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea vor fi aduse, de asemenea, la cunoștința persoanelor interesate prin completarea sau modificarea prezentei Politici de Confidentialitate. Asadar, va incurajam sa vizitati periodic aceasta pagina pentru a fi pe deplin informati cu privire la aspectele ce tin de prelucrarea datelor dvs cu caracter personal de catre FotoZone.

FotoZone afișează pe site-ul său linkuri către site-uri terțe. FotoZone nu poate controla și nu poate fi tras la răspundere pentru politicile de confidențialitate și conținutul oricăror site-uri ale terțelor părți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a afla cum colectează si prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.